Hygienické podmínky pro vstup na koupaliště od 8. 6.

Při návštěvě koupaliště je nutné dodržet tyto podmínky:

1) Ve vnitřních prostorách mít nasazenou ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor - bez výdechového ventilu)

2) dodržujte rozestupy (fronty občerstvení, recepce, toalety, sprchy...)

Vstup na koupaliště bude možný za splnění jedné z podmínek:

- 22 dní po první dávce vakciny
nebo
- antigenní test ne starší než 72 hodin
nebo
- PCR test ne starší než 7 dní
nebo
- samotest (čestné prohlášení)
nebo
- potvrzení zaměstnavatele/školy o provedeném testu
(72 hod./7 dní)
nebo
- prokazatelně prodělaná nemoc v posledních 180 dnech

 (Tyto podmínky platí pro děti starší 6-ti let)

 

Na dodržování podmínek bude dohlížet KHS (krajská hygienická stanice) namátkovou kontrolou. Všichni návštěvníci jsou při vstupu na bazén upozorněni na platné hygienické opatření. Při zjištění nedoržení podmínek pro vstup na koupaliště, kontrolou KHS, nebere provozovatel koupaliště žádnou odpovědnost.

Plavecký areál Zábřeh